Lars Hendriksen

Change your cover photo
Change your cover photo

LHCom / NemWeb
Lars Hendriksen
Guldborgvej 6, 2.tv.
2000 Frederiksberg
Telefon: 2216 0483
Mobil: 2216 0483
Lars@NemWeb.dk
http://www.NemWeb.dk

Beskrivelse
Billede af Lars Hendriksen19 års erfaring fra ind- og udland med core Notes programmering. NemWeb (CMS) og hosting!

Jeg har gennem de seneste 19 år arbejdet på større og mindre udviklingsprojekter i ind- og udland. Jeg har primært udviklet i højniveausprog som C, Pascal og Visual Basic, og de seneste 15 år specialiseret mig i udvikling af løsninger til Lotus Notes/Domino, hvor jeg til dato har deltaget i flere store, spændende projekter.

Jeg er vant til at samarbejde med forskellige projektgrupper og er rejsevant/sprogkyndig fra min tid som udvikler i München.

Jeg ejer og driver Webfirmaet NemWeb, som udvikler og hoster et Domino baseret CMS system til små og mellemstore virksomheder. Se firmaets kundeportefølje på: http://www.nemweb.dk/pages/kunder.

Jeg ejer og driver også http://dkWebshop.dk, hvor firmaer lejer sig ind og sælger professionelt med Dan-/Visakort og kan alle de ting en rigtig webshop skal kunne!

Kompetencer og certificeringer

Certificeringer:
R6 CLP Developer

Primære kompetencer:
Udvikling

Nøglekompetencer:
Programdesign, Programmering, Databasedesign & Dataanalyse.

Branchekendskab:
Bank, Byggeri, Flyindustri, HR - Konsulent, Maintenance, Medicinalindustri & Olieindustri.

Sprog:
Engelsk Flydende i skrift og tale.
Tysk God i tale efter 2½ års telefonisk support af tyske kunder.
Fransk Læses, tales og forstås nogenlunde.

Interesser:
Rotary og Back Gammon. Aktiv sejler (Hallberg Rassy 342) i Svanemøllehavnen/Lynetten. Ivrig svømmer og har roet 11 sæsoner i Københavns Roklub.
CV
Uddannelse
1991 Afgangsprojekt udført for "Andrex Radiation Products".
Tilkobling af IEEE Videoprocessor til eksisterende database og design af brugerinterface.
1991 Svagstrømsingeniør på Københavns Teknikum med EDB som speciale.
1988 Praktikant hos "Nea Lindberg". Udviklede testudstyr til landmine-elektronik.
1987 Svagstrømsteknisk værkstedsskole i Ballerup.
1987 Mat./Fys. student fra Skt. Annæ Gymnasium.

Kurser
2012 "SharePoint" hos ZoomTek. 3 dages intensivt kursus i hele SharePoint platformen af Søren Anderson.
2010 "XPages" hos TheView. 3 dages intensivt kursus i alt om XPages af Paul Calhoun og Russ Maher.
2009 "HP Quality Center v9.2 / TIMS" hos Novo Nordisk.
2008 "TheView, Domino R8 Development Seminar" i Boston.
2005 "MicroSoft Project 2002/2003" hos Projectum.
2004 "Java for Domino" hos ZoomTek.
2003 "R6 Developer Upgrade” hos Notesnet.
2002 "Forms Developer. Build Internet Apps. 2" hos Oracle.
"Forms Developer. Build Internet Apps. 1" hos Oracle.
"Develop PL/SQL Program Units." hos Oracle.
"Oracle Enterprice DBA, Architecture And Adm." hos Oracle.
"PL/SQL Fundamentals" hos Oracle.
"SQL for Developers" hos Oracle.
2000 "ITF Web Enabling" hos IT Factory.
"ITF Application Developer" hos IT Factory.
"ITF Technical Introduction" hos IT Factory.
"Notes Domino R5 System Upgrade" hos ITS.
1999 Microsoft Networking with TCP/IP" hos A-team.
1997 Java Programmeringskursus udført af 4D konsulenterne.
1996 "Lotus Notes Application Developer 3" hos Arthur Andersen.
"Lotus Notes Application Developer 2" hos DTI.
"Lotus Notes System Administration 1" hos Azlan.
1995 ”Udvikling med Visual C++" hos DTI.
"Windows programmering med Visual Basic" hos DTI.
1991 "Voksenpædagogisk Grundkursus".

Arbejde
1998 - 2011: Selvstændig IT-konsulent
Speciale indenfor Lotus Notes/Domino. Ud over mine konsulentydelser, ejer og driver jeg Webfirmaet NemWeb.

1997 - 1998: Cinet Danmark A/S, Groupware Developer
Udviklede bl.a. til Cirius 2000, som er et Sag/Journal system til Lotus Notes; primært til den offentlige sektor.

1995 - 1997: Multi-inform A/S , Systemkonsulent
Ansvar for udvikling af kundespecifikke opgaver. Notesadministrator fra april - december 1996.

1992 - 1994: Insta i München, Softwareingeniør
Bl.a. ansvarlig for kodning af Setup, DDE/OLE, Billedbehandling og Export/Import i C til Windowsappl. Activity.
Referencer
Som selvstændig har Lars deltaget i en række opgaver og projekter. Her er et udpluk:

2013: Fujitsu (for slutkunden Telia) (IT Konsulenthus / Tele)
Portering af Telia’s Domino platform til Sverige, og videreudvikling af HR-System og SAP integration.

2012: Icopal (Udvikling/produktion af tagdækning)
Udvikling af ”Production Database” i Lotus Notes 8.53, med tilhørende Webinterface i XPages, baseret på Extension Libraries.

2011: Danske Anlægsgartnere (Websalg)
DanDomain Webshop: Projektering og opbygning af Danske Anlægsgartneres webshop på nettet.

2010-11: LejEnBehandler.dk (Sundhed & Velvære)
Notes 8.52: Projektering og udvikling af en CRM appl. til styring af behandlerflowet for LejEnBehandler.dk Systemet har mailskabeloner, sms kommunikation, overførsel af webdata til NemWeb.dk samt integration til dkWebshop, så der kan betales med kundens Visa-/Dankort.

2010: Danske Bank (Finans)
Projektering og opgradering af bankens Notes/Domino platform fra R7.5 => 8.52, bla.a. vha. TeamStudio.

2009-10: Novo Nordisk (Medicinalfirma)
Udtræk, konvertering og test af samtlige data fra Novo’s Notesbaserede indkøbssystem til det hostede, webbaserede Spendsystem Ariba.

2009-10: Sadolin og Albæk (Erhvervsejendomsmægler)
Videreudvikling af firmaets Sagsstyringssystem i Notes R8.51 med bla.a. udsending af mails og genering af statistik i databasen.

2009-10: GN ReSound/Store Nord (Udvikling/produktion af audiotivt udstyr)
Udvikling af idéopsamlingssystemet ”Idea Capture System” med Workflow modul i Notes R8.51.

2009: Valcon (Konsulenthus)
Implementering af en multinavigator til flere forskellige Notes versioner, og udvikling af Widgets i R8.51 til visning af nyheder og events for firmaets medarbejdere.

2009: EnMento Soft (Konsulent/Softwarehus):
Rådgivning vedr. salg af firmaets søgesoftware til den kommunale sektor.

2008-09: SBS-TV (Styring af TV kanaler/reklamer/spots):
Implementering og tilretning af CRM system + div. Notes udviklingsopgaver.

2008-09: Icopal (Udvikling/produktion af tagdækning):
Tilretning af applikation til udsending af spørgeskemaer og udvikling af VB appl. baseret på WebServices, til indrapportering af Tagdækkernes timer onsite. Husudvikler på små/store projekter i hele perioden.

2008-09: GN ReSound/Store Nord (Udvikling/produktion af audiotivt udstyr):
Tilretning af applikation til vedligehold af patenter og udvikling af ”ReSound Audiological Library”.

2007: Responsfabrikken (Udvikling af mobiltlf. tjenester):
Design og programmering af applikation til udsending af tilbud pr. mobil, for en større sammenslutning af danske banker.

2006 + 2007: Novo Nordisk A/S og NNIT (Medicinalfirma):
Udarbejdelse og udførelse af projektoplæg til eksport af eksisterende patentdatabases Metadata og attachments i LN:DI, med tilhørende OCR genkendelse og efterfølgende konvertering til formatet PDF.

2006: GN Store Nord (Udv. af audiologisk udstyr):
Udvidelse af Lotus Notes Patent database med LHCom's tabel/attachment funktionalitet.

2006: Danske Bank (Finans):
Konvertering/test af 2 irske bankers Notesdatabaser til Danske Bank standard.

2006: NemWeb (Web Hosting):
Design og programmering af applikation til styring af kunders Websites hos NemWeb, vedr. betalingsfrister, moduler, aflønning osv. Implementeret i Notes v6.5

2005: Schering (Medicinalfirma):
Udbygning af og fejlfinding på en applikation til håndtering af firmaets timeregistreringer, skrevet i Notes v6.5

2005: Lexmark (IT-Leverandør):
Indbygning af sikkerhed i eksisterende salgsstyringsapplikation og udbygning med funktionaliteter som mødebekræftelse, dataeksport og vedhæftning af indgående mails til sælgerens sagsdokumenter.

2005: dkSundhed.dk (WebShop):
Opbygning og drift af sundhedsportalen http://dkSundhed.dk. Portalen er bygget på en WebShop løsning fra DanDomain, og indeholder både forskellige varegrupper/varevarianter og er tilknyttet betaling via PBS, så folk kan betale med Dankort.

2005: Fritz Schur Gruppen (Investeringsselskab):
Udvikling af en agent til eksport af data fra selskabets Lotus Notes baserede dokumenthåndterings-system, så disse data kunne importeres i MS SharePoint. Eksporten dækkede både metadata og alle typer attachments, som krævedes lagt i en, af agenten genereret, dynamisk filstruktur.

2004/2005: Projectum (MS-Project Konsulentfirma):
Design og udvikling af et integrationsmodul mellem MS-Project og Lotus Notes. Slutkunden, Gladsaxe Bibliotek, benytter MS-Project til håndtering af samtlige medarbejderes vagter og modulet muliggør oprettelse/sletning af disse vagter i den enkeltes Lotus Notes kalender.

2004: Aware Aps (Softwarehus):
Udvikling af integrationsmodul mellem Aware’s CRM-System TheWinner og Lotus Notes. Modulet blev udviklet i VB, idet TheWinner i forvejen var kodet i dette sprog.

2004: Klausen & Partners A/S (Reklame):
Videreudvikling og tilretning af et eksisterende Timeregistreringssystem for bureauets medarbejdere.

2004: DMdata (IT):
Videreudvikling og tilretning af det eksisterende adm.system, som jeg udviklede for dem i 2003.

2004: Aller International (Presse/Publikationer):
Konvertering og eksport af data til brug for Aller’s Notes baserede CRM system.

2003: Stressbarometer (Service):
Design og udvikling af applikation til styring af medarbejderes stressfaktor (1-10 på givne tidspunkter)

2003: DMdata (IT):
Design og udvikling af system til administration af firmaets servere og diverse hardware. Systemet håndterer dynamisk forskellige operativsystemer og gør udstrakt brug af dynamiske tabeller i Notes.

2003: Hydro Texaco (Olie/Gas Leverandør):
Design og udvikling af database til håndtering af adhoc olieanalyser med dynamisk sammensætning af måletyper.

2002: Hydro Texaco (Olie/Gas Leverandør):
Videreudvikling af MainTest (se tidligere beskrivelse i 2001) med bla.a. Grænseværdimodul og Wordintegration via "SWING Software" office integrator.

2002: Festo A/S (Industriel Automatisering):
Design og udvikling af Kvalitets- og ledelsessystem til lagring og præsentation af enten statiske eller dynamiske dokumenter.

2002: Ceraco Development A/S (Ejendomsselskab):
Design og udvikling af Notesapplikationen CeraDoku til scanning og arkivering af skøder, lejekontrakter o.lign. Databasen benytter kundens eksisterende CRM-System til vedligehold af kundeinformationer m.m.

2002: Danske Bank (Finans):
Design og udvikling af Notesapplikationen Opgaveoverblik til håndtering af opgaver bl.a. mht. deadlines, fakturering, cost/benefit og arkivering.

2002: StarTour (Rejsebureau):
Design og udvikling af Notesapplikation til håndtering af reklamationer & forespørgsler mellem de internationale destinationskontorer.

2001: Arla Food (Mejeriproducent):
Tilretning af Notesapplikation til opslag af kunder via DDE fra Windows-programmet SoftPhone.

2001: Hydro Texaco (Olie/Gas Leverandør):
Design og udvikling af Notesapplikationen MainTest til håndtering af olieprøver og generering af analyserapporter. Opgaven dækkede:
Ansvar for opbygning af hele MainTest data-arkitekturen samt system-/behovsanalyse, setup & integration med MS Word 2000.
Design af brugergrænseflader.
Undervisning af super- og standardbrugere samt præsentation på månedtlige brugermøder.
Systemet er en del af det internetbaserede Hydro Texaco Erhvervsnet, som blev sat i drift oktober 2001.

2001: Grøn Information (Miljøorganisation):
Videreudvikling af Lotus Notes database til håndtering af miljø-dokumenter, incl. arkiveringsfunktionalitet til artikler og uddrag af diverse lovtekster.

2000: IT-Factory (Systemintegrator):
Som del af udviklerteamet, var jeg involveret i følgende kunderelaterede projekter:
Udvikling af Intranet Webportal til Superfos Packaging.
Opbygning af Webportal til Bryggerigruppen.
Konvertering af standard Notes databaser til IT-Factory's standard.

2000: Novicon (Økonomistyring):
Færdiggørelse af en Notes R5 Labelgenereringsapplikation til BMF Beslag, samt opkobling via Domino DECS, LS:DO og WEB til AS/400.

2000: Egon Langbøl (Skomager):
Udvikling af Lotus Notes applikationen SkoBase til styring af kunder/bevillinger i de enkelte kommuner.

1999: NCC (Byggeentreprenør):
Udviklede en Notesklient setupdatabase, samt applikation til styring af byggerelaterede dokumenter.

1999: TæppeBørsen (Tæppesalg):
Udvikling af Lotus Notes applikationen TæppeLager til administration af:
Lager, køb og salg.
Fakturaudskrivning til Word/WordPro.
Lagring af standarddata for forskellige tæppetyper.

1998-1999: MAS/IBM (SAP Konsulenthus):
Design og udvikling af Notesapplikationen "Skills Resource System" til styring af SAP-konsulenter. Systemet indeholdt:
Videndatabase med 3 niveauer for bl.a. BaaN & SAP R2/R3 (CO, Fi, HR, PM osv.)
CV-database med bl.a. erfaringstabel og billede. Overførsel via templates til Word/WordPro.
Bookingdatabase med requests og provisionals opdelt på tid i % pr. uge.
Projektdatabase med tabeller for projectmanagement & billing.
Søgning på konsulenter pr. skill samt booking pr. tidsperiode.
I det år projektet varede, stod jeg for hele designet & udviklingen samt supporten til IBM's udenlandske afdelinger.

1998: Statoil (Raffinaderi):
Udvikling af Notes Menudatabase til hierakisk oversigt af, og genvej til, samtlige Notesapplikationer på Statoils servere i Kalundborg.

1997: LO-Skolen (Faglig organisation):
LHCom blev grundlagt, og første opgave var udvikling af et program til generering af kursusplaner for LO-Skolen i Helsingør. Realiseret i Excel's VBA.

This user account status is Approved