Notesnet Medlem

Hvem kan blive medlem
For at blive medlem skal du opfylde nedenstående betingelser:

  • Du skal være freelancer
  • Du skal være fagligt kompetent og have min. 6 års erfaring.
  • Du skal anbefales af et andet nuværende medlem eller deltage på et af vores møder (for derefter at blive godkendt)

Aktiviteter og møder
Vi afholder hver måned et møde, hvor vi kigger på ny teknologi, diskuterer relevante emner og udveksler erfaringerne. Desuden vil vi med jævne mellemrum afholde diverse sociale aktiviteter.

Betingelser
Alle medlemmer forpligtiger sig til:
  • At yde gensidig support
  • At have en høj etisk moral
  • Altid at levere bedst mulige kvalitet
  • At deltage aktivt i netværket
Hvis et medlem ikke opfylder disse betingelser vil han/hun blive ekskluderet uden mulighed for refusion af kontingent. En evt. ekskludering skal dog først godkendes på et månedsmøde.


Hvordan bliver jeg medlem ?
Det er let - du skal blot:
1. Blive registreret bruger
2. Kontakte Per Henrik Lausten

Marketing
Som medlem opfordres du til at sætte dette logo på din hjemmeside og brevpapir.
Derved bliver dine kunder opmærksom på at du ikke længere er alene og samtidigt er du med til at markedsføre Notesnet.
Hvis du allerede har trykt brevpapir, så kan logo'et leveres som et klistermærke.

Notesnet.dk - Rustenborgvej 7a - 2800 Kgs. Lyngby - info at notesnet.dk