Indlæg
Titel:Få del i EU-midler til at gøre dig klar til certificering
Kategori:
Oprettet:09/16/2011
Forfatter:Knud E Højslet/K E Højslet ApS
EU Center - Enterprise Europe Network i Aalborg har fået en pose EU penge til at hjælpe virksomheder i hele Danmark inden for metalindustri, overfladebehandling og kemisk virksomhed til at gøre sig klar til ISO 9001 kvalitetscertificering, ISO 14001 miljøcertificering, og I kan også vælge at inkludere klargøring til OHSAS 180001 arbejdsmiljøcertificering, - eller andre standarder, som måtte være relevante for jer.

Da vi har stor erfaring i at hjælpe virksomheder med dette, har EU centret entreret med vort firma.
Vi underviser deltagerne på 4 workshops, og imellem workshops undervises via e-learning, og der kan frit kommunikeres via mail og tlf.

4 workshops:
1) 3 timer: Introduktion til projektet/deltagerne introducerer sig selv og sine virksomheder/de lærer hvordan de skal arbejde med e-learningen.

2) 3 timer: Fokus på måleudstyr, maskiner, procesudstyr som skal kalibreres og/eller vedligeholdes og/eller lovpligtigt efterses.

3) 3 timer: Risikoanalyser (Brainstorming, 5 x why, Ishikawa, Proces- og Design FMEA, 8-D rapport).

4) 7 timer: Kursus i intern audit:
* Hvorfor skal intern audit gennemføres
* Hvordan planlægges og gennemføres intern audit og hvordan registreres auditresultater i Sherlock systemet
* Hvem skal auditresultatet rapporteres til, og hvordan sikres en opfølgning
* Hvordan opleves audit af den/de der auditeres
* Hvilke krav stiller ISO standarderne til intern audit og til auditor
* Hvilke værktøjer har en intern auditor
* Hvordan gennemføres intern audit
* Hvordan afrapporteres fundne resultater til berørte parter

E-learning:
Via e-learning lærer deltagerne, hvad bør og skal man skrive om i procedurer og instruktioner, som kræves af ISO 14001 miljøstandarden, ISO 9001 kvalitetsstyringsstandarden og OHSAS 18001 arbejdsmiljøledelsesstandarden. Herved bliver deltagerne i stand til at opbygge et integreret ledelsessystem, som ikke kun fokuserer på miljø, men på den helhed, som tilgodeser den enkelte virksomheds behov. Krav fra andre relevante standarder inkluderes i e-learningen, hvis den enkelte virksomhed har behov for det, f.eks. krav fra bilindustriens ISO/TS 16949, krav fra DS/EN ISO 3834 etc.

Deltagerne skriver deres retningslinjer, jeg kommenterer retur, hvorvidt de har "klippet" for meget ud, eller de har skrevet for meget og dermed gjort tingene for bureaukratiske for sig selv.

E-learningen inkluderer også eksempler på de registreringer, som ovenfor nævnte standarder forlanger, - dette i form af fortrykte formularer. Når en virksomhed har løst alle e-learningopgaver og indført de til opgaverne hørende registreringer, er de klar til ISO certificering, hvis det skulle være slutmålet. Ønsker de ikke certificering, har de alligevel opnået en uvurderlig systematik og indsigt i relevante standardiseringskrav i virksomheden, som kan understøtte deres fremtidige arbejde.

For de deltagere der måtte ønske det, stiller vi vort Sherlock system til rådighed for 1 medarbejder i projektperioden (flere kan kobles på mod beskeden betaling). Sherlock indeholder både e-learningen og faciliteter til at skrive dokumenter og registreringer i. Sherlock leveres på en usb, hvorfor deltagerne kan anvende deres Sherlock på enhver pc, og når der er internetadgang på pc-en, sker der automatisk backup til en hosted server, for så er vi sikre på, at alle deltagere altid har backup af deres dokumenter og registreringer.

Efter projektperioden kan deltagerne fortsætte med at anvende Sherlock mod en årlig abonnementsbetaling. Ønsker deltagerne fortsat hosting, aftales pris med hostingfirma jf. hvor meget plads de måtte have brug for til den tid.

Tilmeldingsgebyr: 2200,00 kr opkræves fra EU centret til dækning af lokaleleje m.v.
Tilmelding: Så hurtigt som muligt, - helst inden 26 sept.
Første workshop afholdes 4 okt.


European House of Quality A/S
Morbærvænget 16
DK - 8340 Malling
Tlf: +45 8693 3321
Mail: as@sherlock.dk


Diskussions forløb

09/16/2011Få del i EU-midler til at gøre dig klar til certificering (Knud E Højslet)
Notesnet.dk - Rustenborgvej 7a - 2800 Kgs. Lyngby - info at notesnet.dk