Indlæg
Titel:Slet alle filer i en mappe
Kategori:
Oprettet:01/12/2016
Forfatter:Johannes Madsen - Teamsoft
Denne kode sletter alle filer i mappen tempDir:

s = Dir$(tempDir & "\*", ATTR_HIDDEN + ATTR_SYSTEM + ATTR_DIRECTORY)
Do Until s=""
   If Left(s, 1) <> "." And Left(s, 1) <> "~" Then
    On Error ErrPathFileAccessError Resume Next
    Kill tempDir & "\" & s
    If Err = 0 then
      Print "Gammelt bilag """ & s & """ slettet fra temporær mappe"
    Else
      Messagebox "Gammelt bilag """ & s & """ kan ikke slettes fra temporær mappe " & tempDir, _
      MB_ICONEXCLAMATION, "Class Attachments.SetAttachmentsTemp"
    End If
   End If
   s = Dir$()
Loop

Men nogle gange finder den et filnavn som den ikke kan slette, fx har en kunde fået denne fejl:Det er tydeligt at der er gået noget galt med de danske tegn og man kan undre sig over at Dir$ returnerer noget som ikke matcher Kill,

Findes der andre måder hvorpå man kan slette alle filer i en mappe? Evt. incl. mappen selv.

Diskussions forløb

01/12/2016Hide details for [<a class="02B7632369720C4EC1257F38003A5CF7" href="02B7632369720C4EC1257F38003A5CF7?OpenDocument">Slet alle fiSlet alle filer i en mappe (Johannes Madsen)
01/14/2016
Java (Kenneth Badensø)
Notesnet.dk - Rustenborgvej 7a - 2800 Kgs. Lyngby - info at notesnet.dk