Kalender
Titel:Generalforsamling
Dato:03/13/2019
Tid:05:00 PM til 10:00 PM
Møde ansvarlige:Henrik Flenø; Niels Høgfeldt; Knud Erik Højslet
Sted:Carlsensvej 4, 4600 Køge
Kontakt:Henrik Flenø
Tilmeldningsfrist:
Tilmeldning:Arrangementet er afholdt!

Dagsorden (i følge vedtægterne § 7):
1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning
3. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag (se uddybninger herunder)
5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år (herunder kontingent)
6. Valg til bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt


Derefter alm. Notesnetmøde med flg. punkter foreløbigt:
  • Nyt ISV/HCL partner program med Slack-fora DominoISV og IBM-Business Partner Connect v/Per og Knud Erik
  • Evt. nyt vedr. ISBG-seminar i Stockholm 11-12 juni v/Knud Erik
  • Det nye notesnet.dk (Jens Arnt kan ikke deltage men har udsendt logon-info til alle. Test meget gerne forinden, så vi kan opsamle ændringsønsker på mødet)
  • Hvad er din mening om Jesse Gallaghers skarpe holdning til XPages fremover v/alle. (se https://frostillic.us/f.nsf/posts/7c5363f5afc4dc5b852583b0005809b0)
  • Indlægsholdere til næste møde, der foreslås flyttet til 25/4, samt til sidste møde inden sommerferien (f.eks. 19/6)
  • Årets heldagsmøde afholdes med eller uden overnatning ? Datoforslag: 6/9
Notesnet.dk - Rustenborgvej 7a - 2800 Kgs. Lyngby - info at notesnet.dk