Indlæg
Titel:Notes-løsning sikrer overblikket over 200 håndværkeres arbejde
Kategori:
Oprettet:05/12/2011
Forfatter:Johannes Madsen -
En ny IT-løsning fra Teamsoft har sikret entreprenørfirmaet Enemærke & Petersen totalt overblik over, hvor firmaets håndværkere befinder sig, og hvad de laver.
Planlægningen af, hvor Enemærke og Petersens i gennemsnit 200 håndværkere var henne, og hvad de lavede, er tidligere foregået manuelt. Det var efterhånden blevet et meget stort puslespil at sørge for, at de rigtige folk med de rigtige kompetencer var på de rette steder til rette tid. I dag har et IT-system baseret på Lotus Notes kaldet ”Bemandingsplan” udviklet af Teamsoft overtaget opgaven. Det har både givet et større overblik og bedre mulighed for at planlægge bemandingen på byggepladserne præcist et helt år ud i fremtiden. Planlægningsopgaven i entreprenørfirmaet minder på mange måder om produktionsplanlægning, men forskellen er, at det her drejer sig om mennesker.

Sortering på kryds og tværs
    ”Tidligere havde mester, som alene stod for planlægningen, så at sige det hele i hovedet. Hvis han blev alvorligt syg, så var det nærmest en katastrofe,” siger økonomidirektør Per Jensen, Enemærke og Petersen.
Enemærke og Petersens håndværkere arbejder på akkord og i sjak, og mange har været i firmaet i rigtig mange år. I forbindelse med en byggeopgave foregår der således en forhandling, og derfor arbejder virksomheden meget sagsorienteret.
    ”Med Bemandingsplan kan vi nærmest sortere håndværkerne på kryds og tværs i forhold til vores byggeopgaver. Det gælder eksempelvis på personniveau. Vi kan se, hvornår håndværkerne er færdige med en opgave, hvis det er det vi går efter, eller vi kan se på, hvornår en sag er færdig – der er rigtig mange muligheder med systemet,” forklarer Per Jensen.
Hver håndværker har en niveaudelt kompetenceprofil i et tillægsmodul til systemet, der ligeledes er udviklet af Teamsoft. På den måde er det muligt at matche kompetencerne med de konkrete opgaver.

Det forkromede overblik
Som den største fordel ved Bemandingsplan-systemet peger Per Jensen på, at virksomheden har fået et større overblik. Per Jensen siger:
    ”Forskellen fra tidligere er, at manuel planlægning af efterhånden omkring 200 håndværkeres arbejde var begyndt at blive problematisk. Nu kan flere vedligeholde bemandingsplanen og alle kan komme ind og se på den. Med IT-systemet kan vi se på eksempelvis fag og afdelinger eller finde ud af, hvornår en exceptionelt god håndværker er færdig med det arbejde, han er i gang med. Planlægningen bliver meget tættere, fordi vi har et totalt overblik.”

Bedre deling af viden
Et resultat af, at bemandingsplanen er blevet synlig er, at den kan diskuteres på produktionsmøder, hvor den tidligere nærmest lå fast, når mester havde lagt den. Nu kan man diskutere ud fra kendt viden, og på den måde bliver planlægningen mere skarp. Det betyder også, at planlægningen på den lange bane kan rettes til meget tidligere.
Per Jensen peger på, at videndelingen omkring bemandingsplanen er blevet bedre, fordi planlægningen ikke længere er afhængig af en enkelt person.
    ”Synligheden hele vejen rundt betyder også, at alle går lidt mere i takt og ved, hvor vi er på vej hen, end det var tilfældet, før vi fik systemet, og chancen for fejl er blevet mindre,” pointerer han.

Godt samarbejde
Enemærke og Petersen har været meget tilfreds med samarbejdet med Teamsoft. Per Jensen siger:
    ”De har grebet det meget professionelt an og har overholdt deadlines og er selv kommet med supplerende forslag til systemet. Systemet fungerer bare, så vi har kun ros til Teamsoft.”
Det næste skridt bliver at tage et system til ferieplanlægning i brug. Dette system er også udviklet af Teamsoft. Systemet indkøres i forbindelse med planlægning af sommerferien i 2007.

Download den illustrerede artiklel her:
Har du installeret Adobe Acrobat Reader?


Skærmbilleder
Nedenstående skærmbillede viser hvilke uger den enkelte håndværker er booket og på hvilken sag:
Nedenstående skærmbillede viser hvilke fag, specialer, sjak og håndværkere der skal bruges på en sag, og hvor mange håndværkere der er allokeret pr. uge:
Denne oversigt viser hvilke byggesager hver byggeleder (BL) har og hvilke sjak og resourcer der arbejder på byggepladsen.Diskussions forløb

05/12/2011Notes-løsning sikrer overblikket over 200 håndværkeres arbejde (Johannes Madsen)
Notesnet.dk - Rustenborgvej 7a - 2800 Kgs. Lyngby - info at notesnet.dk