Indlæg
Titel:Børnerådet styrker dokumentationen af børns forhold med elektronisk journaliseringssystem
Kategori:
Oprettet:08/17/2015
Forfatter:Johannes Madsen -
Udfordring
Børnerådet ønskede at styrke og effektivisere procedurerne omkring arkivering for at kunne efterleve myndighedernes krav bedre. Børnerådet ønskede også at få et bedre internt overblik over tidsforbruget på opgaver, som ikke er relateret til kerneydelsen.

Løsning
Teamsoft implementerede det elektroniske journaliseringssystem TeamCase. Systemet gør det muligt for Børnerådet at arbejde med forskellige kategorier af journalisering – fra journalisering af fortrolige dokumenter i helt aflukkede områder af systemet, til journalisering af f. eks. henvendelser fra skoler og medier. TeamCase har nedbragt tidsforbruget til journalisering betragteligt og fjernet en stærk frustration over forsvundne sagsakter og tidskrævende oprensning af arkiver, som var en indbygget ulempe ved det tidligere papirbaserede arkiv.

Tryk her for at læse hele casen
http://media.wix.com/ugd/022178_802239f884414f2e8f0d7b1c89d709b2.pdf

Diskussions forløb

08/17/2015Børnerådet styrker dokumentationen af børns forhold med elektronisk journaliseringssystem (Johannes Madsen)
Notesnet.dk - Rustenborgvej 7a - 2800 Kgs. Lyngby - info at notesnet.dk