Sign in to participate
Svar til: Kan man dynamiskt ændre en Selection Formula for et view ?
Topic:Alternativ: Brug en agent til PutInFolder
Oprettet:10/09/2017
Author:Knud E Højslet - Knud Erik Højslet ApS
.. så kan du indbygge det dynamiske i agentkoden

Diskussions forløb

10/09/2017Show details for [<a class="81FBB6483D908CFEC12581B4002854FA" href="81FBB6483D908CFEC12581B4002854FA?OpenDocument">Kan man dynaKan man dynamiskt ændre en Selection Formula for et view ? (Lars Hendriksen)


Notesnet.dk - Rustenborgvej 7a - 2800 Kgs. Lyngby - info at notesnet.dk