Sign in to participate
Svar til: Lotus Script kode til generering af Excel Pivot Chart ?
Topic:hmmmm
Oprettet:04/19/2018
Author:Søren Anderson

Hej Lars

Kan du ikke blot kalde en excel template indeholdende en makro, som du så kalder. Det er ret nemt at kalde en Excel makro med lotusscript.

Og en lidt skør ide... fra VBA kan man kalde powershell scripts, så det burde også være muligt direkte fra LS. Herfra kan man importere modulet 'importexcel', som laver Pivot tabeller som en drøm... Nedenstående eksempel, som funker i rent powershell kan tage et hvilket som helst objektarray og køre over i en pivot chart med et utal at parametre/valgmuligheder.

import-module importexcel
get-service |  where company |

    Export-Excel C:\psVejle.xlsx -Show `
    -IncludePivotTable -PivotRows company -PivotData @{Handles=”sum”}`
    -IncludePivotChart -ChartType PieExploded3D 

Bare en skæv, langt ude tanke... Søren

 Diskussions forløb

04/17/2018Hide details for [<a class="F9258E68D1628983C1258272006CD70F" href="F9258E68D1628983C1258272006CD70F?OpenDocument">Lotus ScriptLotus Script kode til generering af Excel Pivot Chart ? (Lars Hendriksen - LHCom)
04/19/2018
hmmmm (Søren Anderson)


Notesnet.dk - Rustenborgvej 7a - 2800 Kgs. Lyngby - info at notesnet.dk