Indlæg
Titel:Scheduled xAgent
Kategori:-Select a category-
Oprettet:01/16/2017
Forfatter:Jacob Hansen

Hejsa

Jeg har brug for at lave en skeduleret hentning af data til en xpages application, men uanset hvad jeg prøver lige nu fejler det.  Derfor ville jeg høre om der er nogen herinde, der kan gennemskue hvad problemet er.

 

xpages koden:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xp:view xmlns:xp="http://www.ibm.com/xsp/core"; rendered="false">
    <xp:this.beforePageLoad><![CDATA[#{javascript:ScheduledSetup.funtime()}]]></xp:this.beforePageLoad>
</xp:view>

 

java bean koden (via managed beans):

Den blev lidt for lang at medtage her, men det er en stribe operationer, hvor der via webservices indhentes data fra et andet system

 

xpagen og den tilhørende kode fungerer som den skal hvis jeg åbner den i en browser på min maskine.

Men når jeg prøver at køre nedenstående skeduleret java agent af kommer der hverken fejlbeskeder eller opdateringer.  Sikkerheden er sat til niveau 3.

public class JavaAgent extends AgentBase {
    static final String targetURL = "http://server/db.nsf/xpage.xsp";
    static final String USER_AGENT = "Mozilla/5.0";

    public void NotesMain() {
        try {
            System.out.println("DEBUG - scheduled rund starting");

            final URL url = new URL(JavaAgent.targetURL);
            final HttpURLConnection httpUrlConnection = (HttpURLConnection) url.openConnection();

            httpUrlConnection.setRequestMethod("GET");
            httpUrlConnection.setRequestProperty("User-Agent", JavaAgent.USER_AGENT);
            httpUrlConnection.getResponseCode();
            
            httpUrlConnection.connect();
            
            BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(httpUrlConnection.getInputStream()));
            String line;
            while ((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
                System.out.println("Response: " + line);
            }
            bufferedReader.close();
            
            System.out.println("DEBUG - scheduled rund ending");

        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}Diskussions forløb

01/16/2017Hide details for [<a class="8037FD7827965D69C12580AA002D4DD0" href="8037FD7827965D69C12580AA002D4DD0?OpenDocument">Scheduled xAScheduled xAgent (Jacob Hansen)
01/16/2017
Hide details for [<!-- 20170116100336 --><a class="8C0079892B71B079C12580AA0031C4F9" href="8C0079892B71B079C12580AA0031C4F9?OpeAdgang for anonymous? (Per Henrik Lausten)
01/17/2017
Login-siden afleverer stadig status 200 tilbage, så koden burde få svar (Jörg Igen Asmussen)
01/18/2017
Hide details for [<!-- 20170118082010 --><a class="3C8BA67AFFE42375C12580AC00284C71" href="3C8BA67AFFE42375C12580AC00284C71?OpegetResponseCode() efter connect() (Finn L Knudsen)
01/19/2017
Redirect ved https ? (Jörg Igen Asmussen)
02/15/2017
Endeligt løst (Jacob Hansen)
Notesnet.dk - Rustenborgvej 7a - 2800 Kgs. Lyngby - info at notesnet.dk